Monday, 22 April 2019
Home / Saad Ullah Jan Barq / Sab Kuch Jhoot Hai, Jhoot Ke Siwa Kuch Nahi

Sab Kuch Jhoot Hai, Jhoot Ke Siwa Kuch Nahi

Sab Kuch Jhoot Hai, Jhoot Ke Siwa Kuch Nahi | Saad Ullah Jan Barq | Daily Urdu Columns