Wednesday, 19 June 2019
Home / Saad Ullah Jan Barq / Sab Kuch Jhoot Hai, Jhoot Ke Siwa Kuch Nahi

Sab Kuch Jhoot Hai, Jhoot Ke Siwa Kuch Nahi

Sab Kuch Jhoot Hai, Jhoot Ke Siwa Kuch Nahi | Saad Ullah Jan Barq | Daily Urdu Columns