Sunday, 19 May 2019
Home / Zafar Iqbal / Surkhiyan, Matan Aur Aamir Sohail Ki Taza Ghazal (3)

Surkhiyan, Matan Aur Aamir Sohail Ki Taza Ghazal (3)

Surkhiyan, Matan Aur Aamir Sohail Ki Taza Ghazal (3) | Zafar Iqbal | Daily Urdu Columns