Wednesday, 19 June 2019
Home / Saad Ullah Jan Barq / Kya Insan Kisi Aur Sayare Ki Makhlooq Hai?

Kya Insan Kisi Aur Sayare Ki Makhlooq Hai?

Kya Insan Kisi Aur Sayare Ki Makhlooq Hai? | Saad Ullah Jan Barq | Daily Urdu Columns